โครงการต่อยอดการพัฒนาทักษะโปรแกรมมิ่ง

ให้มีศักยภาพการทำงานด้านดิจิทัล ด้วยหลักสูตร MEAN Stack Developer


โครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

จัดทำขึ้นเพื่อต่อยอดพัฒนาความรู้และทักษะในด้านโปรแกรมมิ่ง โดยเรียนรู้ถึงวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์ ในรูปแบบของ Full Stack ซึ่งเป็นรูปแบบของการสร้างเว็บแอพลิเคชั่นทั้ง Front-End และ Back-End โดยใช้ภาษา JAVA Script ในทุกส่วน และใช้ MEAN Stack ที่เป็นที่นิยมในหมู่นักพัฒนาทั่วโลกที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยเฉพาะระบบสำหรับใช้ภายในองค์กร ซึ่งประกอบไปด้วย MongoDB, Express, Angular และ NodeJSโดยเน้นการปฎิบัติเพื่อเรียนรู้และทำความเข้าใจการทำงานที่เชื่อมโยงกันในแต่ละ Stack โดยหลักสูตรดังกล่าวจะใช้ระยะเวลาการอบรมประมาณ 6 วัน/36 ชั่วโมง เพื่อเป็นการต่อยอดความรู้และทักษะของผู้ที่ทำงานด้าน Programming ให้นำไปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้องค์กร และประโยชน์ในการประกอบอาชีพของตนเอง

 • เพื่อเป็นการต่อยอดความรู้และทักษะของผู้ที่ทำงานด้าน Programming ให้นำไปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้องค์กร และประโยชน์ในการประกอบอาชีพของตนเอง
 • เพื่อให้ผู้เข้าโครงการ ได้เรียนรู้ถึงวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์ ในรูปแบบ Full Stack ซึ่งเป็นรูปแบบของการสร้างเว็บแอปพลิเคชันทั้ง Front-End และ Back-End และสามารถนำ Workshop ที่ทำในระหว่างการ อบรมไปพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้งานต่อไปได้
 • เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอาชีพที่รองรับในอนาคตของผู้สูงวัย และยังเป็นทางเลือกในอาชีพที่ 2 ในการเพิ่มโอกาสสู่ตลาดแรงงานของกลุ่ม Mid-Career

MEAN Stack คือ Framework ที่ใช้ในการจัดระบบเพื่อรองรับการพัฒนา Web Application ในรูปแบบทั้ง Front-End และ Back-End ประกอบด้วย 4 ส่วนหลักคือ MongoDB Express Angular และ Node.js ซึ่งการใช้งานดังกล่าวจะเน้นไปที่ตัวภาษา JavaScript ซึ่งผู้ใช้จะต้องมีความรู้พื้นฐานในเรื่องนี้ เพราะ JavaScript เป็นภาษาที่ถูกใช้มากที่สุดในโลกภาษาหนึ่ง และสำหรับ NodeJS นั้นก็เป็นภาษาที่ง่ายต่อการเรียนรู้ สะดวกในการต่อยอด อีกทั้งยังมี community ขนาดใหญ่รองรับในการใช้งาน จึงเป็นภาษาที่เหมาะสมในการเรียนรู้สำหรับเพิ่มศักยภาพของกลุ่มคนอายุ 35 ปีขึ้นไป (Mid-Career) และในปัจจุบันมีความสามารถในการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ

Basic Node.js

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Node.js
 • Node.js การใช้งาน Core APIs
 • Typescript เบื้องต้น
 • การบริหารการประมวลผลแบบ Asynchronous (Asynchronous Control Flow)

การสร้าง web application ด้วย Nest.Js Framework

 • การต่อเข้าหา Database MongoDB และ MySQL ด้วย TypeORM
 • Automate Unit Test

พัฒนา REST API ด้วย NodeJS

 • วิธีการพัฒนา REST API ด้วย NodeJS ร่วมกัน Framework NestJS
 • วิธีการเชื่อมต่อฐานข้อมูล My SQL ด้วย NodeJS
 • วิธีการพัฒนา CRUD, Pagination, Filter ด้วย NodeJS
 • มาทำความรู้จักกับ CORS และแนวทางการแก้ปัญหาใน NodeJS
 • ทำ Workshop พัฒนา REST API จัดการข้อมูล

Angular Framework

  Architecture Overview Components Directives and Pipes Form

พัฒนา Web Application ด้วย Angular

Mean Stack คืออะไร?

Mean Stack คืออะไร?

MEAN Stack คือ Framework ที่ใช้ในการจัดระบบเพื่อรองรับการพัฒนา Web Application ในรูปแบบทั้ง Front-End และ Back-End ประกอบด้วย 4 ส่วนหลักคือ MongoDB Express Angular และ Node.js ซึ่งการใช้งานดังกล่าวจะเน้นไปที่ตัวภาษา JavaScript ซึ่งผู้ใช้จะต้องมีความรู้พื้นฐานในเรื่องนี้ เพราะ JavaScript เป็นภาษาที่ถูกใช้มากที่สุดในโลกภาษาหนึ่ง และ สำหรับ Node.js นั้นก็เป็นภาษาที่ง่ายต่อการเรียนรู้ สะดวกในการต่อยอด อีกทั้งยังมี community ขนาดใหญ่รองรับในการใช้งาน จึงเป็นภาษาที่เหมาะสมในการเรียนรู้สำหรับเพิ่มศักยภาพของกลุ่มคนอายุ 35 ปีขึ้นไป (Mid-Career) และในปัจจุบันมีความสามารถในการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ

องค์ประกอบของ MEAN Stack

MEAN Stack เกิดจากการนำเทคโนโลยี JavaScript 4 ตัวมารวมกัน เพื่อให้ได้ระบบที่สร้างและจัดการ Web Application ได้ ซึ่งประกอบไปด้วย M (MongoDB) ตัวนี้เป็นตัวจัดการ Database ที่เป็น NoSQL ที่กำลังได้รับ ความนิยม ตัว MongoDB สร้างมาเพื่อให้ใช้งานง่าย ขยับขยายง่าย และมีประสิทธิภาพสูง E (Express) ใช้เขียนจัดการฝั่ง Server เหมือน Back-end ทั่วไป เป็น Framework ที่รันบน Node.Js คอยเป็นคนจัดการ Route ให้กับเว็บไซต์ของเรารวมถึงการเรียกใช้งาน Middleware อื่น ๆ A (Angular) เป็น Front-End Framework ซึ่งจะช่วยจัดการหน้าเว็บไซต์ของเรา ให้ลื่นไหลที่จะสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้กับ HTML ได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น N (Node.js) ซึ่งเป็นหัวใจหลักของ MEAN เป็น Cross Platform Runtime Environment ในฝั่ง Server ที่พัฒนาด้วยภาษา JavaScript หรือก็คือ Web Server หน้าที่หลัก ๆ คือ การจัดการ Request และ Response

ทำไมต้องเรียน MEAN Stack ?

Mean Stack มาจาก Concept ของการทำ Full Stack หมายถึงการที่นักพัฒนาซอฟต์แวร์คนหนึ่งสามารถทำ Front-End, Back-End และ Database ได้ภายในคนเดียว ซึ่งการที่ใน Project หนึ่งใช้คนในการพัฒนาซอฟต์แวร์น้อย ย่อมทำให้งานที่ออกมามี productivity ที่สูงขึ้น

ตารางการฝึกอบรม


 • รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ 20 ท่าน/รุ่น
 • ระยะเวลาการอบรมรุ่นละ 6 วัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ( รวม 36 ชั่วโมง )
รุ่น วันอบรม สถานที่จัดอบรม
1 9-11 และ 16-18 มิถุนายน 2564 (พุธ-ศุกร์) บริษัท เออาร์ไอที จำกัด
อาคารเอ็มเอสสยาม ชั้น 8 ถนนพระราม 3 กรุงเทพ
2 3-4, 10-11 และ 17-18 กรกฎาคม 2564 (เสาร์-อาทิตย์)
3 18-20 และ 25-27 สิงหาคม 2564 (พุธ-ศุกร์)
4 4-5, 11-12 และ 18-19 กันยายน 2564 (เสาร์-อาทิตย์)
5 17-19 และ 24-26 พฤศจิกายน 2564 (พุธ-ศุกร์) Software Park Thailand
อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ชั้น 3 ถนนแจ้งวัฒนะ นนทบุรี
6 15-16, 22-23, 29-30 มกราคม 2565 (เสาร์-อาทิตย์) Software Park Thailand
อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ชั้น 3 ถนนแจ้งวัฒนะ นนทบุรี

หมายเหตุ รูปแบบการเรียนการจัดกิจกรรมฝึกอบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นทั้งระบบ Onsite และ/หรือ Online ทั้งนี้ขึ้นอยู่สถานการณ์การระบาดของโควิด 19

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ


 1. อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป
 2. หน่วยงานละไม่เกิน 5 ท่าน

คุณสมบัติด้านทักษะและความรู้ขั้นพื้นฐาน


 1. มีความเข้าใจในการพัฒนาระบบงานไอทีเป็นอย่างดี
 2. มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมภาษาใดภาษาหนึ่ง ได้แก่ C#, Java, Python
 3. มีพื้นฐานในการใช้ภาษา Html, CSS, JavaScript เบื้องต้น
 4. มีความรู้ ความเข้าใจ ในการทำงานของ web application เป็นอย่างดี

ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับ


 1. เรียนรู้ภาษา Node.js และสามารถนำไปประยุกต์ในการทำงานได้
 2. เรียนรู้ภาษา JavaScript เชิงลึกเพื่อนำไปใช้ร่วมกัน Framework
 3. เรียนรู้วิธีการเขียนโปแกรมภาษา JavaScript แบบ TypeScript
 4. เรียนรู้การใช้งาน Angular Framework
 5. เข้าใจหลักการพัฒนา REST API ด้วย Node.js
 6. เข้าใจหลักการพัฒนา Front-end ด้วย Angular
 7. เรียนรู้วิธีการเชื่อมโยงกันระหว่าง Node.js และ Angular
 8. ตัวอย่างงานจากการทำ Workshop นี้ ท่านจะสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้งานต่อไปได้

กลุ่มเป้าหมายโครงการฯ
(จำนวนจำกัด 100 ท่าน เท่านั้น)


 1. หน่วยงานภาคเอกชน
 2. หน่วยงานภาครัฐ, รัฐวิสาหกิจ, องค์การมหาชน
 3. หน่วยงานอื่น ๆ ที่มีความสนใจ
 4. สถาบันการเงิน, บริษัทประกันภัย, ประกันชีวิต, โรงพยาบาล
 5. สถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชน

สิ่งที่ผู้รับการฝึกอบรมจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ


 1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการฝึกอบรม 1 ท่าน/เครื่อง
 2. อาหารว่าง อาหารกลางวัน
 3. เอกสารประกอบการฝึกอบรม

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ


อัตราค่าลงทะเบียน


หลักสูตร ค่าลงทะเบียน
โครงการพัฒนาทักษะโปรแกรมมิ่ง MEAN Stack Developer พิเศษเพียง 5,000 บาท
(ค่าลงทะเบียนปกติ 20,000 บาท)

หมายเหตุ อัตราค่าลงทะเบียนดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และได้รับการยกเว้นภาษีหักที่จ่าย 3% เนื่องจากเป็นหน่วยงานภาครัฐ

การชำระค่าลงทะเบียน


ผู้ลงทะเบียนรอการยืนยันร่วมอบรมจากเจ้าหน้าที่ ก่อนการชำระเงิน เมื่อได้รับการยืนยันแล้ว ผู้ลงทะเบียนต้องดำเนินการชำระค่าลงทะเบียนภายใน 7 – 15 วัน ก่อนการอบรม โดยสามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ ตามเลขบัญชีดังนี้

ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี
ไทยพาณิชย์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย#2 324-256262-0
กรุงศรีอยุธยา ถนนแจ้งวัฒนะ
(ซอฟต์แวร์ พาร์ค)
เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย#2 329-1-34850-3

เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาสแกนหลักฐานการโอนเงิน (Pay-in Slip) พร้อมระบุชื่อ-สกุล บริษัท หัวข้อการอบรม ส่งมาที่อีเมล์ [email protected] หรือ แนบไฟล์ได้ที่เมนู Attach File